Pasífae. Catàleg de la Biblioteca Víctor Balaguer
Consulta avançada / Advanced search / Búsqueda avanzada
Cerca bàsica
Basic Search / Búsqueda simple
- Escriviu la paraula o paraules que voleu trobar sense accents ni majúscules
- Feu servir cometes per trobar frases exactes: "vilanova i la geltru"
- Per trobar TOTES les paraules escriviu les paraules seguides amb un espai entre elles: balaguer mistral
- Per trobar QUALSEVOL paraula: balaguer OR mistral
- Podeu truncar les paraules fent servir un asterisc: academi*
- Use quotation marks to match exact phrases: "vilanova i la geltru"
- To search BOTH words, anywhere, write the words separated by a space: balaguer mistral
- To search EITHER word: balaguer OR mistral
- Use asterisk to truncate words: academi*
Note: The language of the catalogue is catalan
- Escribir la palabra o palabras a encontrar sin acentos ni mayúsculas.
- Entrecomillar para encontrar frases exactas: "vilanova i la geltru".
- Para recuperar TODAS las palabras escribir los términos separados con un espacio: balaguer mistral
- Para recuperar QUALQUIER palabra: balaguer OR mistral
- Se pueden truncar las palabras usando asterisco: academi*
Help